Hong Kong - Office

41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Location:
41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Size:
Approx 1,000 - 12,000 s.q. ft

Macau Yat Yuen Centre, Causeway Bay
Location:
Macau Yat Yuen Centre, 525 Hennessy Road, Hong Kong
Size:
Approx 1,645 - 2,800 s.q. ft

The Phoenix, Wan Chai
Location:
The Phoenix, 23 Luard Road, Hong Kong
Size:
Approx 667 - 4,023 s.q. ft